Left Panel

Title of the page

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2017 જાહેર

પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન 09/12/2017 ના રોજ

બીજા તબક્કાનું મતદાન 14/12/2017 ના રોજ

પરિણામ 18/12/2017 ના રોજ જાહેર થશે. 

10/26/2017 12:50:35 AM